Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Wallpoet AB, med org. nr 559174-4700 och postadress Korsängen 17, 433 63, Sävedalen, Sverige är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varför samlar ni in personuppgifter?

Wallpoet samlar in följande kategorier av personuppgifter om dig som kund (eller potentiell kund). Detta görs när du genomför ett köp, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, eller när vi marknadsför våra produkter och tjänster till dig:

 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • E-postadress
 • Leveransadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Orderinformation
 • Ordernummer
 • Beställda produkter och produktval
 • Uppladdad(e) bild(er) till vald produkt
 • Bildnamn, uppladdningsdatum och tid
 • Beställningsdatum och tid
 • Pris samt eventuell rabatt
 • Köphistorik
 • Betalningsuppgifter
 • Betalningsmetod
 • Kortnummer
 • Kortinnehavare
 • Tidpunkt för transaktion
 • Belopp
 • IP-adress
 • Betalningshistorik
 • E-postmeddelanden efter kontakt med vår kundservice
 • Användargenererad data om ditt besök på Wallpoets hemsida såsom: IP-adress, enhetsinformation (dator/mobiltelefon som du använde vid besöket, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, platsinformation), klick- och besökshistorik, hur du har interagerat med våra nyhetsbrev och eventuella rabatter

Från vilka källor samlar ni in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig från:

 • Vår hemsida, när du besöker den och när du genomför en beställning
 • När du besöker länkar genom vår digitala marknadsföring
 • Vår kundtjänst, när du är i kontakt med dem
 • Vi samlar även in viss information via cookies. Mer information om hur vi använder cookies hittar du i Wallpoets cookiepolicy.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi har redovisningskrav som innebär att vi kommer spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna behandlas för, därav kan lagringsperioden variera. Wallpoet gör regelbundet genomgångar för att gallra bort personuppgifter som inte längre anses nödvändiga.

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv aktivt väljer att avprenumerera från den.

Nedan följer en sammanställning över vår behandling av din information:

Före köp

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifterna? Vilka uppgifter behandlar vi? Vad är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar/lagrar vi uppgifterna?
För att spara din övergivna varukorg och påminna dig om produkten du har lämnat Information om din varukorg och angiven e-postadress Vårt berättigade intresse att för dig underlätta ett planerat köp av produkten du lagt i din varukorg 7 dagar

För genomförande av köp, avtal, etc.

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifterna? Vilka uppgifter behandlar vi? Vad är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar/lagrar vi uppgifterna?
För att genomföra och administrera ditt köp, bekräfta ditt köp, kommunicera med dig angående din order samt samla in information om din upplevelse Kontaktuppgifter (såsom namn, e-postadress, adress), orderinformation, IP-adress, betalningsuppgifter För att kunna genomföra vårt avtal med dig enligt Wallpoets allmänna försäljningsvillkor 12 månader efter genomförd order
För att fullfölja rättsliga förpliktelser, såsom bokföringslagen Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, orderinformation, korrespondens och/eller annan information om ärendet Rättslig förpliktelse att följa relevant lagstiftning Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut
För att hantera klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss Namn, kontaktuppgifter samt annan information som du lämnat oss som är relevant för klagomålet, reklamationen och/eller den rättsliga tvisten Berättigat intresse 12 månade efter klagomålet, reklamationen och/eller den rättsliga tvisten är avslutad
För att hantera kundtjänstärenden Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, orderinformation, användargenererad data, korrespondens och/eller annan information om ärendet Berättigat intresse 12 månader efter den senaste kontakten i ärendet

För att kommunicera nyhetsbrev, inspiration eller aktuella erbjudanden till dig

För vilket ändamål behandlar vi personuppgifterna? Vilka uppgifter behandlar vi? Vad är den lagliga grunden för behandlingen? Hur länge behandlar/lagrar vi uppgifterna?
För att skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig E-postadress, köphistorik, telefonnummer När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev ger du oss ditt samtycke att hantera din information När du genomfört ett köp behandlar vi din information baserat på vårt berättigade intresse att skicka direkt marknadsföring till dig. Detta gör vi endast om du genomfört ett köp och inte aktivt valt att ej ta emot marknadsföring Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev skickad dom tills du avregistrerar dig Om vi skickar nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse så görs detta i två år efter köpets genomförande, såvida du inte motsätter dig marknadsföring innan dess
För att göra riktad marknadsföring till dig om våra produkter och tjänster via tredjepartssidor E-postadress, cookies och IP-adress Vårt berättigade intresse att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. 2 år efter köpets genomförande, såvida du inte motsätter dig marknadsföring innan dess
För att marknadsföra våra tjänster och produkter kan vi komma att publicera bilder, filmer och/eller text på inlägg via sociala medier som du taggat med #wallpoet eller @wallpoet på dina sociala medier Bilden, filmen och/eller texten från ditt inlägg, samt ditt användarnamn på plattformen Vårt berättigade intresse att publicera material som innehåller taggen #wallpoet eller @wallpoet Fram till dess att du meddelar oss att du inte längre vill att vi visar din bild/film eller text på vår hemsida eller våra sociala medier

Var lagras mina personuppgifter?

Wallpoet hanterar dina uppgifter inom EU/ESS.

Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta uppgifter till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Wallpoet friskriver sig från ansvar kring hur andra företag lagrar, behandlar och delar vidare delade personuppgifter.

Säkerhet

Vi använder HTTPS, vilket är en krypterad och säker anslutning som innehar SSL-certifikat, som är vanligt på hemsidor med betalningslösningar. Detta är för att undvika att utomstående avlyssnar data som skickas mellan dig och hemsidan.

Vad är mina rättigheter?

 • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring och/eller nyhetsbrev när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
 • Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss på care@wallpoet.com. Du har även rätt lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Tillägg

Denna integritetspolicy finns alltid i sin senaste version på Wallpoets hemsida. Policyn gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på hemsidan.

Wallpoet har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om större förändringar sker kan vi komma att skicka ut separat information via e-post.

Kontakt

Om du har vidare frågor kring denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, vänligen kontakta kundservice på care@wallpoet.com.

Denna integritetspolicy uppdaterades 2021-03-17.